Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi 2011 yılında kurulmuş ve 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir. Ülkelerin rekabet gücünün ana belirleyicisi insan kaynaklarıdır. Bu nedenle küreselleşen iş dünyasında sadece birkaç yıl sonrasının değil, 10-15 yıl sonrasının koşullarında kendine yer bulabilecek öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. İşletme Fakültesi olarak öncelikle havacılık sektörünün ihtiyaçlarına odaklanan bölgesel bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, başta Türkiye olmak üzere Orta Asya ve Doğu Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki öğrenci kitlesine, hızla gelişen sektörün ihtiyaçlarına uygun becerilere sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla zengin içerikli programlar tasarladık.

Fakültemiz bünyesinde İşletme, Lojistik Yönetimi, Yönetim Bilişim sistemleri ve Havacılık Yönetimi olmak üzere 4 temel bölümü bulunmaktadır. Eğitim dili fakültemizde İngilizcedir. Üniversitemizin herhangi bir lisans programında kayıtlı öğrencilerden isteyenler ek olarak bir Çift Ana Dal Programına (ÇAP) veya Yan Dal Programına (YDP) kayıt yaptırabilirler. Çift ana dal ve yan dal programlarının açılması ve uygulanması, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Fakültemizin üstünlükleri:

  • Uluslararası tecrübeye sahip akademik kadro,
  • Çok sayıda yabancı uyruklu öğrenciyle zenginleşen çok kültürlü ortam,
  • Türkiye'de bir ilk olma özelliği gösteren girişimler ve faaliyetler (Trafik Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Lojistik Dokümantasyon Merkezi ve Lojistik Laboratuvarı ile Uluslararası Havacılık İşletmeciliği Konferansı),
  • Sektörün ulusal ve uluslararası alanda tanınan isimleri tarafından öğrencilerimize verilen konferanslar,
  • Önde gelen üniversiteler, şirketler, kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri ve ortak projeler,
  • Öğrencilere kariyer, staj ve işe yerleştirme konularında sürekli danışmanlık desteği,
  • Erasmus Programı kapsamında Avrupa'daki üniversitelerle öğrenci değişimi.