Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Hasan
PROF. DR. Hasan ERBAY

Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı (IF)

Cihan
PROF. DR. Cihan KARATAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Nevsan
PROF. DR. Nevsan ŞENGİL

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Tahsin Çağrı
PROF. DR. Tahsin Çağrı ŞİŞMAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Suat
ASSOC. PROF. DR. Suat BEGEÇ

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Yaşar
ASSOC. PROF. DR. Yaşar KÖSE

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş
Ceyda
ASSIST. PROF. DR. Ceyda AKTAN

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi (IF)

Kısa Özgeçmiş