Tanıtım

 

İşletme Fakültesi Havacılık yönetimi, lojistik, işletme, uluslararası ticaret ve finans alanlarında bölgesel bir mükemmeliyet merkezi haline getirmeyi hedeflediğimiz fakültemizde, öğrencilerimize öncelikle herhangi bir yönetici adayının sahip olması gereken temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öncelikle; dil, iletişim, takım çalışması ve liderlik becerileri ve genel işletmecilik bilgileriyle (pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, örgüt ve yönetim vb.) donanıyorlar. Bununla birlikte alan dersleri vasıtasıyla havacılık ve lojistik alanlarında uzmanlaşma imkânına da sahip oluyorlar.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans programlarını öğrencilerimize iş hayatının gerektirdiği tüm nitelikleri en üst seviyede kazandırmak üzere tasarladık. Yetiştirmeyi hedeflediğimiz mezun profilini iş dünyasının ihtiyaçlarını dikkate alarak belirledik. Ders programlarımızı dünyadaki ve Türkiye'deki benzer tüm programları inceleyerek hazırladık.

Programlarımızda yer verdiğimiz lojistik yönetimi, sözleşme hukuku, bütünleşik hizmet yönetimi, uluslararası işletmecilik, uluslararası ticaret ve finansman, proje yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, hava taşıma ve kargo yönetimi, uçak finansmanı ve varlık yönetimi, havacılık sigortası ve risk yönetimi, havayolu iş modelleri, havacılık istihbaratı, havacılıkta gelir yönetimi gibi çok sayıda seçmeli ders vasıtasıyla; öğrencilerimize daha lisans düzeyinde farklı alt alanlara yönelme imkânı sunuyoruz. Böylelikle başka üniversitelerdeki işletmecilik programlarına kıyasla çok daha rekabetçi profesyoneller yetiştirmeyi hedefliyoruz. İşletme Fakültesi'nde verdiğimiz eğitim havacılık ve lojistik alanları da dâhil tüm sektörlerde ve dünyanın herhangi bir ülkesinde çalışabilmeyi mümkün kılıyor.