Preaload Image

KİTAPLAR

 • Keskin,H, Lojistik El Kitabı – Küresel Tedarik Zinciri Pratikleri (Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar) Gazi Kitapevi, Ankara, 2011 (Baskı Adedi 1000).
 • Keskin,H, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi,  Nobel Yayınları, (IV. Baskı, Nobel-Nisan, 2011, Baskı Adedi 1000), (Önceki Baskıları: III. Baskı, Nobel, 2009, Baskı Adedi 1000; II. Baskı Nobel, 2008, Baskı Adedi 1000; I. Baskı, Nobel, 2006, Baskı Adedi 1000).
 • Keskin, H; Ulusal Kitap Bölümü, Roma’dan AB Entegrasyonuna Yolculuk:  Bosna-Hersek Cumhuriyeti (Çağdaş Balkan Siyaseti içinde), Roma’dan AB Entegrasyonuna Yolculuk:  Bosna-Hersek Cumhuriyeti (Çağdaş Balkan Siyaseti içinde), Temmuz 2012.
 • Keskin, H, Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği, (II. Baskı, ABGS, 2010, Baskı Adedi 5000), (I. Baskı Nobel-2008, Baskı Adedi 1000).

MAKALELER VE DİĞER ESERLER

 • Ateş, S. Ahmet Evaluation of Corporate Energy Management Practices of Energy Intensive Industries in Turkey, Vol 45, Eylül 2012, s.81-91
 • Keskin, H; Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, 2012 Konya, “Lojistik Meslek Yüksek Okullarının Türkiye’nin Lojistik Eğitim Sorununun Çözümüne Katkısının Tespiti ve Olası Çözüm Önerileri”
 • Ateş, S. Ahmet Advanced Quality Approach for Energy Management, Vol 4, 2011, s. 64-68
 • Keskin, H, The Future of European Union: A European Union Proposal for the Second Half of 21st Century and Turkey’s Contribution, M. Hakan Keskin, Murat Necip Arman, (The Western Balkans Policy Review Volume 1, Issue 2, Spring 2011)
 • Keskin, H, Lizbon Anlaşması ve Türkiye’nin AB Tam Üyeliği, 2010. (Stratejik Araştırmalar Dergisi Yıl 8, Sayı 14, Ocak 2010)
 • Keskin,H, İsrail-Filistin Sorununa Yönelik AB Politikaları, (Akademik Ortadoğu, ISSN: 1307-0207, Cilt 5, Sayı 1, 2010)
 • Keskin, H, Avrupa Akdeniz Ortaklığı “Mare Nostrum’dan Birarada Yaşamaya”, içinde  “AB Akdeniz Politikasının Enerji Boyutu”, Özel Sayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008.
 • Keskin, H; Genişleme ve Derinleşme Süreçlerinde AB Enerji Politikaları, 2006. (Stratejik Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1303-698X,  Yıl 5,  Şubat 2007, SayıKeskin, H; Tarihte ve Günümüzde Askeri Lojistik (Silahlı Kuvvetler Dergisi, ISSN: 1300-0063, Sayı:390, Yıl: 125, Ekim 2006)
 • Keskin, H; NATO Lojistiği (Kara Kuvvetleri Dergisi, Yıl:5, Sayı:15, Şubat 2006)
 • Keskin, H; Avrupa Birliği’nde Lojistik (Silahlı Kuvvetler Dergisi, ISSN: 1300-0063, Sayı:387, Yıl: 125, Ocak 2006).
 • Keskin, H; Exigence for the Common Logistics Policy for the Community and the Deconstruction of the Common Transportation Policy, AJBM, Vol.6 (43), pp. 10697-10707, DOI: 10.5897/AJBM12.1118, 31 October 2012.
 • Keskin, H; Transportation Policies in the EU’s Central Asian Strategies, The Journal of Qafqaz, Sayı 34, Aralık 2012.
 • Keskin, H; Avrupa Tek Hava Sahası İnisiyatifinin Türkiye’nin AB Üyeliğine Etkisi, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 8, Sayı 16, Aralık 2012.
 • Keskin, H; Alignment Issues in Transportation Politics on the Accession Process of Turkey to the EU, Xth International Logistics and Supply Chain Congress, 8-9November 2012, 446-454.
 • Keskin, H; Dynamics of European Air Transportation Market and Turkey’s Integration Arrangements, 1st International Aviation Management Conference, 7 December 2012.
 • Keskin, H; AB-I HAYAT Projesi, AB Bakanlılığı İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor Programı: “Doğru Sanılan Yanlışlarla Avrupa Birliği Bildirisi” (Bildiri kitabı yerine sonuç raporu yayınlandığından puanlamaya dâhil edilmemiştir.)