Preaload Image

İşletme Eğitiminde Fakültemizin Vizyonu

Üniversitemizde yaşayacağınız öğrenim tecrübesi

THK Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni havacılık işletmeleri yönetimi alanında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten bir bölgesel mükemmeliyet merkezi olarak tasarladık. Bölüm programlarımız ile Orta Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir öğrenci kitlesine hızla gelişen küresel boyuttaki bir sektörün ihtiyaçlarına uygun beceriler kazandırmayı hedefliyoruz.Küreselleşmiş bir ekonomik yapıda, ülkelerin rekabet gücünün ana belirleyicisi insan kaynaklarıdır. Bu sebeple, öğrencilerimizi yetiştirirken bazı araçlardan yararlanıyoruz:

  • Dünya standartlarında uluslararası akademik ve iş tecrübesine sahip öğretim kadrosu
  • Önde gelen yurt dışı üniversiteler ve kurumlarla karşılıklı fayda sağlayan işbirliği
  • Sektörün önde gelen şirketleriyle işbirliği
  • Öğrencilerine kariyerleri konusunda devamlı bazda danışmanlık desteği veren; staj ve işe yerleşme konusunda platformlar oluşturan güçlü kariyer desteği yapısı
  • Mezunlarımızın, küreselleşen dünyanın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip işletme yöneticileri olmalarını hedefliyoruz. Fakültemiz, bu nitelikte mezunların yetiştirilmesini hedefleyen bir platform oluşturmaktadır.