Preaload Image

Üniversitemizde, 4. ve 6. yarıyılları takip eden yaz döneminde 20 işgünü süreyle bir kamu kurumu ya da özel şirket/kuruluşta gerçekleştirilen uygulamalı eğitim (staj) süreci, “Tümleşik Eğitim” olarak adlandırılır. Tümleşik eğitime ilişkin bilgi için lütfen Tümleşik Eğitim Yönergesi’ni inceleyin.

Tümleşik eğitiminizi kamu kurumlarında ya da özel şirketlerde yapabilirsiniz. Tümleşik eğitiminizi,

  • kişisel kariyer hedeflerinize göre
  • alanınızla ilgili departmanlarda
  • alanınızın uzmanlarıyla birlikte

yapmanız önemli olduğu için bu durumları göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

Tümleşik eğitim yapacağınız yeri bulduktan sonra, Tümleşik Eğitim Formları dokümanındaki, Ek-1 ve Ek-2 belgelerinin çıktısını alarak, tümleşik eğitim sorumlunuzun yanına gitmeniz gerekiyor.

Ek-1: Tümleşik eğitiminizin zorunlu olduğunu ve tümleşik eğitim süresince İKMH sigortanızın Üniversite tarafından yatırılacağını gösterir belge. Tümleşik eğitim sorumlunuza imzalattıktan sonra, kurum/işyerine teslim edeceksiniz.

Ek-2: Tümleşik eğitim için seçtiğiniz kurum/işletmenin sizi stajyer olarak kabul ettiğine dair belge. Tümleşik eğitim yapacağınız kurum/işletme tarafından imzalandıktan sonra, tümleşik eğitim sorumlunuza teslim edeceksiniz. Ek-2 sigorta işlemleriniz için gerekli belgeler arasındadır.

Sigorta işlemleri için gerekli diğer belgeler;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı öğrenciler için,

Nüfus cüzdan fotokopisi (arkasına ikametgah adresi, başlama-bitiş tarihleri, imza)

İki fotoğraf

Ailesinden ya da kendi üzerinden sigortalı olanlar Ek-7A

Sigorta kapsamında olmayanlar Ek-7B

ÖNEMLİ NOT: Havalimanlarında tümleşik eğitim yapacak öğrencilerin, yapacakları kurum/işletmedeki sorumlu kişi ile görüşüp havaalanı güvenlik eğitimi alıp almamaları konusunda bilgi almaları gerekmektedir. Eğer gerekiyorsa, havaalanı güvenlik eğitimi için eğitim planlaması yapılacaktır.

Tümleşik Eğitim Raporunuzu,

İşletme Fakültesi Tümleşik Eğitim Uygulama Esasları ve

Rapor Yazım Kılavuzu’nda

belirtilen esaslar doğrultusunda hazırlamanız gerekiyor.

Tümleşik eğitim rapor kapak ve içindekiler sayfaları için, Tümleşik Eğitim Formları belgesinde bulunan Ek-5A ve Ek-5B’yi kullanılmalıdır.

Tümleşik eğitim raporunuzun Ekler kısmında bulunan “Cevaplanması Gereken Sorular” kısmındaki soruları, Tümleşik Eğitim Kılavuzu içinde bulabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Tümleşik Eğitim Raporunuzun her sayfasının imzalı ve kaşeli olması gerekiyor.

Tümleşik eğitiminizi tamamladıktan sonra teslim etmeniz gereken belgeler;

Ek-3: Öğrenci değerlendirme formudur. Tümleşik eğitim yaptığınız kurum/işletmedeki sorumlu kişi tarafından doldurularak, Üniversiteye posta yoluyla gönderilmesi gerekiyor. Posta yoluyla gönderilmemesi halinde, yazışma adresi “Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mh. Okul Sk. No.11 06790 Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE”dir. Eğer öğrenci tarafından getirilecekse, kapalı ve tüm köşeleri kaşelenmiş bir zarf içerisinde olması zorunludur.

Ek-4: Öğrenci tarafından doldurulacak işyeri değerlendirme formudur. İşyeri değerlendirmesi öğrenci tarafından yapılarak, tümleşik eğitim sorumlusuna teslim edilecektir.

Tümleşik Eğitim Raporu: Yukarıda belirtilen belgelerde yer alan esaslar doğrultusunda hazırlanıp, tümleşik eğitim sorumlusuna belirtilen tarih aralığında teslim edilecektir.

Stajyer Öğrenci İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu: Staj süresince ya da staj dönemi sonunda ücret alan öğrenciler tarafından getirilmesi zorunludur. Form öğrenci tarafından doldurulacak, firma/kurum/kuruluş sorumlusu tarafından imzalanıp, kaşelenecektir.