Preaload Image

Prof.Dr. Dursun BİNGÖL

İşletme Fakültesi Dekanı

1948 yılında Erzurum’da doğan Prof.Dr. Dursun Bingöl, 1971 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1972 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde asistan olarak göreve başladı ve 1976 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 1983 yılında Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 1984 yılında Sosyal Siyaset Alanında doçent, 1989 yılında ise İşletme bölümünün aynı anabilim dalında profesörlük kadrosuna atandı. 1989 yılından beri profesör olarak öğretim üyeliğini sürdüren Bingöl, 2007 yılına kadar Atatürk Üniversitesi’nde, bu tarihten 2015 yılına kadar Gazi Üniversitesi’nde ve halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin mensubu olarak görev yapmaktadır.  Anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, yüksekokul müdürlüğü, dekanlık ve rektör yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunmuş olan Prof.Dr. Dursun Bingöl’ün, başta İnsan Kaynakları Yönetimi olmak üzere yönetim ve organizasyon alanında çok sayıda eseri bulunmaktadır.

 

Telefon: 444 84 58
e- posta: dbingol@thk.edu.tr

Dr. Öğretim Üyesi Ceyda AKTAN

İşletme Fakültesi Dekan Yrd.

2015 Mart ayında, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Lojistik Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlayan Dr. Ceyda Aktan, 2016 Nisan ayında Öğretim Görevlisi olarak atanmış ve Ağustos 2018’de de Doktor Öğretim Üyeliğine yükselmiştir.  İlkokul eğitimi Londra, İngiltere, ortaokul eğitimi Ankara, Türkiye ve lise eğitimi Sidney, Avustralya olan Dr. Aktan, Lisans derecesini Avustralya Sydney’de bulunan University of New South Wales’de Finans ve İş Hukuku alanlarında almıştır. Dr. Aktan, Yüksek Lisans eğitimini ise 2012 yılında, Avustralya’da, University of Technology, Sydney’de “Master of Business Administration (MBA) programında tamamlamış olup, 2013 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Avustralya’da 9 yılın üzerinde çeşitli sektörlerde yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. Temel çalışma alanları; piyasa etkinliği, firma değerlemesi, tedarik zinciri finansı olmakla beraber finansal yönetim, depolama yönetimi, operasyonel yönetim, perakende ve gıda lojistiği gibi birçok alanda da ayrıca araştırma yapmakta ve ders vermektedir.

Telefon: 444 84 58
e- posta: caktan@thk.edu.tr

Prof.Dr. Nurettin PARILTI

1961 yılında Rize’de doğan Prof.Dr. Nurettin PARILTI, 1986 yılında Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1995 yılında doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 15 Haziran 1996’dan itibaren 16 Nisan 2018’e kadar Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 24 Nisan 2018 tarihinden itibaren Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin mensubu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Fakülte Sekreteri, Fakülte Kurulu Üyesi, Genel Sekreter gibi idari görevlerde de bulunmuştur.

 

 

Telefon: 444 84 58
e- posta: parilti@thk.edu.tr

Özgeçmiş ve yayınlar için tıklayınız.

Prof.Dr. Cem Harun MEYDAN

Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Cem Harun Meydan; Lisans öğrenimini 1994 yılında Kara Harp Okulunda Sistem Mühendisliği dalında, yüksek lisans eğitimini 2001 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde İşletme alanında tamamladı. 2010 yılında KHO Savunma Bilimleri Enstitüsünden Savunma Yönetimi Doktora derecesi aldı. 2013 yılında Yönetim ve Strateji alanında Doçent oldu. 2006-2012 ve 2014-2018 yılları arasında Kara Harp Okulunda öğretim elemanı olarak görev yaptı. Bu dönemde İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölümleri ile  Savunma Bilimleri Enstitüsünde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler verdi. 2018 yılında Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim kadrosuna katıldı. Akademik ilgi alanları örgütsel davranış, stratejik yönetim, savunma yönetimi ve örgüt kuramı konularıdır.

 

Telefon: 444 84 58

e-posta: chmeydan@thk.edu.tr

Doç.Dr. Sertif DEMİR

Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Demir, Kara Harp Okulunda İktisat ana dalında lisans (1981), İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans (1984), iktisat Ana Bilim dalında ise doktora programını (1987) tamamlamıştır. 1990 yılında ise Kara   Harp Akademisini tamamlayarak kurmay subay olmuştur. Akademik yaşama kadar, çeşitli Milli ve NATO kadrolarda lojistik faaliyetlerle ilgili görevlerde bulunmuştur. Bu kapsamda, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, lojistik seminer, konferans ve tatbikatların   planlamış ve icra etmiştir. Dr. Demir, 2014 yılında doçent olmuştur. Çeşitli üniversitelerde çalıştıktan sonra, 2017-2018 Eğitim döneminde THK Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Lojistik Yönetim Bölümü öğretim üyesi kadrosuna katılmıştır. Uzmanlık alanı ile ilgili yayınlanmış, çok sayıda kitap makale ve bildirileri vardır.

Telefon: 444 84 58 – 6166
E-posta: sertifd@thk.edu.tr

Doç.Dr.Yaşar KÖSE

İşletme Bölüm Başkanı

1963 yılında Eskişehir’de doğdu. 1984 yılında Kara Harp Okulu Elektronik Bölümünden, 1994 yılında İnönü Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’dan Yüksek Lisans, 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD’dan Doktora dereceleri almıştır. 1998-2015 yılları arasında Kara Harp Okulu’nda Öğretim Elemanlığı ve Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Finansal Yönetim, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Genel Muhasebe dersleri vermektedir. İngilizce Bilmektedir.

Doç.Dr.Suat BEGEÇ

Doç.Dr. Suat BEGEÇ 1979 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1983 yılında Kara Harp Okulu’nu bitirmiştir. Ayrıca 2007 yılında Anadolu Üniversitesi’nin İşletme Bölümünden Lisans, 2016 yılında Adalet Meslek Yüksek Okulundan Ön Lisans derecesi ile mezun olmuştur. 1997 yılında Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (GYTE) İşletme Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 2004 yılında Marmara Üniversitesi’nde Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalında Doktora yapmıştır. 2015 yılında Strateji ve Yönetim Alanında Doçent Doktor olmuştur.
ABD Piyade Subay Tekâmül Kursunu (Ft-Benning) Commandant List derecesi ile bitirmiştir. Uludağ, Aksaray, Çağ, Toros ve Turiba/Letonya Üniversitelerinde dersler vermiştir. Centre of Excellence Defence Against Terrorism (CoE-DAT) Merkezinde Öğretim Başkanlığı ile ATASE SAREM Stratejik Araştırma Kurul Başkanlığı görevlerini yapmıştır.
Aralık 2016 tarihinden beri THK Üniversitesi İşletme Fakültesinde Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır.
Çalışma Alanları: Yönetim ve Organizasyon, Strateji ve Yönetim, Savunma ve Güvenlik Yönetimi.

 

Telefon: 444 84 58
E-posta: sbegec@thk.edu.tr 

YÖK Formatlı Özgeçmiş için tıklayınız.
Özgeçmiş ve Yayınlar için tıklayınız.

Doktor Öğretim Üyesi Adnan GÜZEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 

Doktor Öğretim Üyesi Adnan Güzel, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para Banka Anabilim Dalı’ndan Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almıştır.
Özel ve kamu bankalarında yaklaşık 27 yıl Müfettiş, Müdür ve Başkan olarak görev yapmıştır. Para ve sermaye piyasalarında aktif olarak işlem yapmış, yatırım ürünlerinin (hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonoları, dövizli tahviller, eurobond, repo, özel sektör borçlanma araçları, banka bonoları, yatırım fonları, vadeli işlemler, altın) alım satımı esaslarını düzenlemiş, koordine etmiş, yönetmiş, yatırım merkezleri ve yatırım fonlarını kurmuş ve yaklaşık 20 yıl fon kurulu başkanlığını yürütmüştür. Kurumsal finansman alanında çalışmış, kurumsal yönetim ve yatırımcı ilişkilerini yürütmüş, sabit getirili kıymetler ile hisse senedi portföyü ve farklı içerikli birçok yatırım fonunun portföy yönetimi görevlerini yürütmüştür.
Proje Lideri olarak birçok şirketin halka arzını gerçekleştirmiş, ilk şirket değerleme işlemlerini başlatmış, İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın kuruluş çalışmalarında görev almış, Ürün İhtisas Borsalarının kurulması amacıyla oluşturulan komisyonda yer almıştır. Türkiye Bankalar Birliği ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bünyesinde kurulun Para ve Sermaye Piyasaları çalışma grubu koordinatörü, Altın Çalışma grubu üyesi ve Konut Kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi çalışma grubu başkanlığı yapmış, Türkiye Bankalar Birliği Etik Kurul yedek üyeliğine seçilmiştir.
Birçok şirketin kuruluşunda görev almış, ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketini kurmuş, finans ve finans dışı 25 adet Banka iştirak şirketlerinin karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda yönetilmelerinin sağlanması amacıyla kontrol ve koordinasyon görevini yürütmüştür. Şirket alım, satım ve birleşme işlemleri yapmıştır.
Bankadaki aktif görevlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak 4 yılı aşkın bir süre Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Taksim Otelcilik şirketlerinde Genel Müdürlük yapmıştır.
Finans ve finans dışı 12 ayrı şirkette 1996 yılından beri çeşitli dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Yönetim ve Denetin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, halen Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Yatırımcı Dergisi danışma kurulu ile Finans Derneği üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
Yurtiçi ve yurtdışında bankacılık ve finans alanında birçok eğitime katılmıştır. Sermaye Piyasası ileri düzey, türev ürünler ve kurumsal derecelendirme lisanslarına sahiptir. Beş yılı aşkın bir süre her hafta haftada 2 gün TRT Televizyonunda finansal piyasalar, borsa, Türk ekonomisi ve bankacılık hakkında yorumlarda bulunmuş, TRT ana sayfasında güncel yorumları yayınlanmıştır.  Üniversitemizde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Telefon: 444 84 58 - 6188

Doktor Öğretim Üyesi Haydar ATEŞ

Erasmus + Üniversite Koordinatörü

Dr. Haydar ATEŞ lisans eğitimini 1980’de, 1. Yüksek lisansını 1991’de, 2. Yüksek lisansını 2000’de, doktora eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır.

Lojistik alanda uygulamaya yönelik çalışmalarını 30 yılı aşkın süredir, akademik çalışmalarını ise 18 yıldır sürdürmektedir. Lojistik milli sistem kurulumu konusunda sistemin kurucu mimarı ve proje müdürlüğü görevlerini yürütmüş, ulusal düzeyde sistemler kurmuştur. Bu kapsamda 3 adet eğitim kurumu kurulumu ile lojistik yönetimi, lojistik eğitimi konsepti, bakım ve ikmal sistemleri ile kurduğu lojistik yönetim sisteminin uygulanmasına ilişkin kitaplar, yönergeler ve uygulamaya yönelik dokümanlar yazmış, ayrıca kurduğu sistemin lojistik bilgi sistemleri projesini yürütmüştür.

Türkiye adına uluslararası organizasyonlarda üst düzey yöneticilik yapmış, yöneticilik görevleri kapsamında bu kuruluşların lojistik sistemlerini kurmuş veya sistemlerin iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmüştür.

2000’li yılların başında, Türkiye’de akademik alanda örgün lojistik lisans ve lisansüstü eğitimlerin başlatılması konusunda çalışmalar yapmış, bu kapsamda bir kısım yükseköğretim kurumlarında çalışmalar yürütmüştür.

Organize sanayi bölgeleri ve firmalara uygulamaya yönelik lojistik eğitimleri vermiş, bu kurum ve kuruluşlarda lojistik sistemlerin kurulumu ve işletilmesine yönelik projeleri yürütmüştür.

Lojistik konusunda yurtiçindeki kitap ve diğer yayınlarına ilave olarak, yurtdışında, ABD ve Avrupa’da yayınlanan kitaplarda yazdığı bölümler ile yine yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış makale ve bildirileri mevcuttur.

2016 yılından itibaren, THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü öğretim kadrosuna katılmıştır.

Telefon: 444 84 58 – 6165

e-posta: hates@thk.edu.tr

Özgeçmiş için tıklayınız.

Doktor Öğretim Üyesi Dilek KOÇAK

Dr. Koçak, Lisans derecesini Çankaya Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden (2003), Yüksek Lisans derecesini Gazi Üniversitesi İşletme Eğitimi Bölümü’nden ve Doktora derecesini THK Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı’ndan almıştır (2016). 2004 – 2012 yılları arasında farklı sektörlerdeki işletmelerin ithalat, finans ve ihale departmanlarında çalışmıştır. Mart 2013’den itibaren THK Üniversitesi’nde çalışmaktadır.

Çalışma alanları: Yönetim ve Organizasyon

Telefon: 444 84 58
e-posta: dkocak@thk.edu.tr

Doktor Öğretim Üyesi Şafak KURT

İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü
1987 yılında Kuleli Askeri Lisesi, 1991 yılında Kara Harp Okulu Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 2001 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü’nde Malzeme Lojistik Yönetimi (İngilizce) alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Dr. Kurt, “Maliyet İyileştirmesinde Kaizen  Yaklaşımı ve Bir Uygulama” başlıklı doktora tezi ile 2010 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında doktorasını tamamlamıştır.
2003-2013 yılları arasında KHO Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünde kadrolu olarak lisans dersleri, 2010-2013 yılları arasında KHO Savunma  Bilimleri Enstitüsü Malzeme Tedarik ve Lojistik Yönetimi Bölümünde  misafir öğretim elemanı olarak yüksek lisans dersleri ve 2013-2015  yılları arasında  ise Başkent Üniversitesi Kazan Meslek Yüksekokulu’nda ön lisans dersleri vermiştir.
Katıldığı çok sayıda sertifika ve kurs programlarının yanı sıra, 2011 yılında KHO’nda “Çoklu Lisans Programlarının Yeterliliğinin Tespiti” projesine proje üyesi olarak katkı vermiştir. Ayrıca, 2010 yılından beri “Euro Special Interest Group on Cutting  and Packing (ESICUP)” isimli gruba da üyedir. Dr.Kurt, KHO Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümünde 2011-2013 yılları arasında Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Başkent Ü. Kazan Meslek Yüksekokulu’nda 2013-2015 yılları  arasında ise Müdür Yardımcılığı ve Mekatronik Programı Sorumluluğu görevlerini de yürütmüştür.
2015 Mart ayı başında Türk Hava Kurumu Üniversitesine yardımcı doçent kadrosu ile katılan Dr. Kurt’un çalışmaları lojistik planlama, operasyonlar, proje yönetimi ve yöneylem araştırması alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Telefon: 444 84 58
e-posta:sakurt@thk.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız. 

Doktor Öğretim Üyesi Meriç H. GÖKDALAY

Meriç H. Gökdalay Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi bölümünde  Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği’nde tamamlamış olup, Yüksek Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilimdalı’nda  yapmıştır. Tez konusu; Otoyollarda Ücret Politikası, Gelir, Trafik ve Maliyet İlişkisi üzerinedir. Doktora eğitimini  İstanbul Teknik Üniversitesi  (İTÜ) İnşaat Mühendisliği  Ulaştırma Anabilim dalında tamamlamıştır. Tez konusu ”Havaalanlarının Performans Analizinde Bulanık Çok Ölçütlü Karar Yaklaşımı” dır.

26 yıllık mesleki deneyiminde Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) çalışmış ve havaalanları fizibilite çalışmaları, kapasite belirleme çalışmalarında yer almıştır. Türkiye Kalkınma Bankası’nda ağırlıklı turizm ve sanayi tesislerinin kredilendirilmesinde proje değerlendirme ve fizibilite analizleri üzerinde teknik uzman olarak, Karayolları Genel Müdürlüğünde otoyol yapım ve köprü  projelerinde çalışmıştır. 2009 yılından bu zamana ağırlıklı Orta Doğu Teknik Üniversitesi olmak üzere  ve Atılım Üniversitesi’nde  İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümünde lisans düzeyinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Telefon: 444 84 58
e-posta:mhgokdalay@thk.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız.

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Turan ÖZTÜRK

KHO ve AÜ İktisat Fakültesindeki eğitim ve öğretimini takiben, BİTİA (BURSA) İş İdaresi Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisans(1980), İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde,” Türkiye’de Savunma Sanayiinin Gelişimi ve Türkiye Ekonomisi ile Entegrasyonu” başlıklı doktora tezi ile Kamu Yönetimi Bilim Dalında doktora derecesini almıştır(1992).
TSK’nın çeşitli muharip, lojistik, eğitim- öğretim kurumlarında karargâh subaylığı, komutanlık, Öğretim elemanlığı görevlerini takiben son olarak yürüttüğü KHO. Sistem Yönetimi Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevinde iken 2006 yılında Albay rütbesi ile kadrosuzluktan TSK’dan emekli olmuştur. Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünde İK. Daire Başkanlığı (2007-2015) görevinden ayrılmasını takiben, 2 Mayıs 2016’da THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı kadrosuna Yrd. Doç. unvanı ile atanmış, 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren anılan Fakültenin Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.
Dr. ÖZTÜRK’ün “Yönetim-Organizasyon, İnsan Kaynakları Yönetimi, liderlik, savunma sanayi, iş etiği, stratejik yönetim, girişimcilik, liderlik, kırsal kesim yoksulluğu, yönetsel denetim” alanlarında yayımlanmış elliden fazla ulusal ve uluslararası (14 adet uluslararası) yayın, 10 adet iyileştirme ve geliştirme projesi ile “Bireyden Devlete Yönetsel Denetim Süreci” başlıklı yayımlanmış bir kitabı mevcuttur.” TSK Cesaret ve Feragat Madalyası” sahibi olan Dr. Öztürk Fransızca bilmekte olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Telefon: 444 84 58- 6183
e-posta: atozturk@thk.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız.

Doktor Öğretim Üyesi Göknur Arzu Akyüz

Dr. Göknur Arzu Akyüz, Lisans derecesini 1992 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği’nden almıştır. 12 yıl boyunca farklı sektör ve firmalarda (ASELSAN, TEPE Grup, EMEK Elektrik, Interfarma, MITAŞ) Üretim Planlama ve Kontrol, Kurumsal Kaynak Planlama ve Kalite Yönetimi konularında çeşitli görevlerde bulunmuş ve farklı sistem kurulum projelerinde (Malzeme Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi ve Kurumsal Kaynak Planlama) aktif rol üstlenmiştir.  2004 yılında Atılım Üniversitesi Endüstri Müh. Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamış ve bu bölümde 2004-2015 yılları arasında çeşitli dersler (Üretim Planlama, Kalite Yönetimi, Simulasyon, Sistem Tasarımı, Maliyet Analizi gibi) vermiştir. Yüksek Lisans derecesini 2008 yılında Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Doktora derecesini 2012 yılında Atılım Üniversitesi MODES (Mühendislik Sistemleri Tasarım ve Modellemesi) Programından almıştır.
Güz 2015-2016 döneminde THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü’ne Yrd.Doç.Dr. kadrosuyla katılmıştır. Akademik ilgi alanları Üretim Planlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi ve e-işbirliğidir.

Telefon: 444 84 58 – 6169
 e-posta:gaakyuz@thk.edu.tr

Doktor Öğretim Üyesi Tuğba YAŞİN

Dr. Tuğba Yaşin Lisans derecesini Gywenedd Mercy College, ABD, İşletme Bölümünden (2004), Yüksek Lisans derecesini University of Houston, ABD, İşletme Bölümünden ve Doktora derecesini Başkent Üniversitesi İşletme Anabilim Dalından (2016) almıştır. 2006-2014 yılları arasında çeşitli finans kuruluşlarında mali kontrolör ve finansal danışman olarak çalışmıştır. Aralık 2016’dan itibaren THK Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Çalışma alanları: Yönetim ve Organizasyon

Doktor Öğretim Üyesi Tuğba AKMAN

Dr. Tuğba Akman 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olmuş, 2011 yılında ODTÜ Uygulamalı Matematik Enstitüsü Bilimsel Hesaplama Tezli Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında ODTÜ UME Bilimsel Hesaplama programında doktora çalışmalarını yürüten Dr. Tuğba Akman, 2015’te Local Improvements to Reduced-Order Approximations of PDE-Constrained Optimization Problems başlıklı doktora tezini tamamlamıştır. 2009–2015 yılları arasında ODTÜ Matematik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Bu süreçte, çeşitli uluslararası konferanslara katılmış ve uluslarlarası hakemli dergilerde makaleler yayınlamıştır. Doktora tezi ile, 2014-2015 Akademik Yılı ODTÜ Parlar Vakfı Yılın Tezi Ödülü’ne layık görülmüştür. Şubat 2016’da THKU’nde görev yapmaya başlamıştır.
Çalışma alanları: Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, nümerik analiz, hata tahminleri, eniyilemeli kontrol problemleri, model indirgeme yöntemleri
e-posta: takman@thk.edu.tr
Dahili: 6164
Özgeçmiş için tıklayınız.

Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Kerem YÜKSEL

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. 2015 yılının Aralık ayından beri Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Telefon: 444 84 58 – 6165
e-posta: mkyuksel@thk.edu.tr 
Özgeçmiş için tıklayınız.

Araştırma Görevlisi Dr. Alper Bahadır DALMIŞ

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde tamamlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını ticari havacılık sektörünün strateji belirleme sürecini inceleyerek tamamlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı’nda Doktorasını bitirerek Doktor ünvanını almıştır. Halen aynı üniversitede Doktor Araştırma Görevlisi olarak görevine devam etmektedir.

Telefon: 444 84 58 – 6167

Öğretim Görevlisi Esra HASDEMİR

Havayolu taşımacılığı alanında çalışan Esra Hasdemir, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Ekonometri bölümünde 2007 yılında onur öğrencisi olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında, Avusturya’da bulunan, FH- Kufstein Tirol University International Business Studies bölümünde bir yıl eğitim görmüştür.

Lisansüstü eğitimine Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalında başlamış ve 2012 yılında hava kargo taşımacılığı alanında yazdığı tezle yüksek lisans eğitimini tamamlayarak  havayolu taşımacılığında uzmanlık derecesine sahip olmuştur. Halen Gazi Üniversitesi Ekonometri Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir.

Akademik ilgi alanları, ulaştırma ekonomisi (havayolu ulaştırması), büyüme ve kalkınma ekonomisi ve ekonometridir. Hasdemir, aynı zamanda, THK Üniversitesi Hava Lojistiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeliği, Lojistik Dokümantasyon Merkezi Üyeliği, THKÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği, Müfredat Komisyonu Üyeliği ve Lojistik ve Dış Ticaret Öğrenci Kulübünün danışman yardımcılığı gibi görevleri de yürütmektedir.

Esra Hasdemir, ileri düzeyde İngilizce ve Almanca, orta düzeyde İspanyolca bilmektedir.

Telefon: 444 84 58 – 6174

e-posta:ehasdemir@thk.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız.
YÖK formatında özgeçmiş için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Mustafa KOÇAK

YAGEM Md. Yrd.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde tamamlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansı devam etmektedir. Profesyonel iş hayatına çeşitli inşaat firmalarında denetmen olarak başlamıştır. 4 yıldızlı bir otelde satış-pazarlama ve operasyon müdürlüğü yaptıktan sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Koçak, Tehlikleli Madde Güvenlik Danışmanlığı sertifikasına sahiptir ve periyodik olarak bölgesel gazetelerde ekonomi-politik köşe yazıları yayınlamaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Telefon: 0312- 589 6186

e-posta: mkocak@thk.edu.tr

Öğretim Görevlisi Funda KARAASLANOĞLU

Sosyal Bilimler Enstitüsü Md. Yrd.

1986 yılında İstanbul’da doğdu. Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği Bölümü’nden (2008), Yüksek Lisans derecesini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ABD Muhasebe – Finansman Bilim Dalı’ndan 2016 yılında almıştır. 2014-2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Doktora Programlarında ders almıştır. Ağustos 2012 itibariyle THK Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden Yaşam Boyu Gelişim Merkezi’nde (YAGEM) Ağustos 2012’den itibaren görev almaktadır.

Çalışma Alanları: Muhasebe – Finansman
Telefon: 0312- 589 6170
fundaer@thk.edu.tr

Öğretim Görevlisi Halise Duygu ÖZALP

Erasmus+ Kurum Koordinatör Yrd. 

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinden lisans derecesine sahiptir. Lisans eğitimi sırasında bir yıl süreyle Krakow (Polonya)’da bulunan Jagiellonian University Institute of Sociology’de Sosyoloji eğitimi almıştır. Ankara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, bütünleşik doktora programında lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. İletişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri, yeni çalışma biçimleri konularında çalışmaları bulunmaktadır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda iki yıl süreyle akademik ve idari faaliyetler yürütmesinin ardından, 2013 yılı Haziran ayı itibariyle İşletme Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Telefon: 0312- 589 6187
e-posta: dozalp@thk.edu.tr
Özgeçmiş için tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Fikri KAPAN

Lisans öğretimini Erciyes Üniversitesi Matemetik bölümünde tamamladı. Yüksek lisans çalışmalarına ODTÜ Finansal Matemetik Bölümünde başladı. Aynı zamanda Kırıkkale Üniversitesi Cebir ve Sayılar Teorisi alanında yüksek lisans öğretimini tamamladı. Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünde başarı bursu ile Sayılar Teorisi alanında doktora öğretimine başladı. Bu süreçte Bilkent Üniversitesinde bursiyer asistan olarak çalışmalarına devam etti. 2015 yılından itibaren Üniversitemiz İşletme Fakültesinde Matematik derslerini yürütmektedir.  Ayrıca Tübitak projelerinde yer alarak Konut Fiyat Endeksi üzerine çalışmalar yaptı. Özel ilgi alanı olan İslam iktisatı konusunda İstanbul Sebahattin Zaim Üniverstesinde doktora çalışmalarına devam etmekte ve matematiksel iktisat alanında çalışmalar yapmaktadır.

Telefon: 444 84 58
e-posta: fkaplan@thk.edu.tr

Öğretim Görevlisi Özgür BÜYÜKYAVUZ

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini “marka kişiliği” konulu teziyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü’nde tamamlamıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde işletme doktorası eğitimine devam etmektedir. İlgilendiği başlıca konular; “pazarlama yönetimi, marka yönetimi, satış yönetimi, stratejik yönetim”dir.

Telefon: 444 84 58
e-posta:obyavuz@thk.edu.tr

Araştırma Görevlisi Aslı Emine ERTUĞRUL

Lisans eğitimini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Havacılık Yönetimi bölümlerinde tamamlamış olan Aslı Emine Ertuğrul, Kasım 2017’de Lojistik Yönetimi Bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Ertuğrul şu anda, Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans programına devam etmektedir.
Telefon: 444 84 58 – 6168

Araştırma Görevlisi Halil Hazar EMEKSİZ

Lisans Eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde 2014 yılında tamamlayan Hazar Emeksiz aynı yıl Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Anabilim dalında yüksek lisansına başlamıştır. Üniversite yıllarında Sermaye Piyasası Kurulu, Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırma Merkezi gibi kurumlarda çeşitli eğitim seminerlerine katılmış ve staj yapmış olan Hazar Emeksiz ileri derecede İngilizce bilmektedir. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Telefon: 444 84 58 – 6357

Araştırma Görevlisi Elif Tuğba ŞAHİN

Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görevini sürdürmekte olan Elif Tuğba Şahin, Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde almıştır. Yüksek Lisans eğitimini İşletme Yönetimi Bölümü’nde pazarlama alanında yazdığı tez ile tamamlamıştır ve halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Telefon: 444 84 58 – 6149

Araştırma Görevlisi Mert AKINET

Lisans eğitiminden Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi İkinciliği derecesi ile başarıyla mezun olan Mert AKINET, Kasım 2017’de Havacılık Yönetimi bölümüne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. AKINET ayrıca Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümü lisans programını ikinci üniversite programı kapsamında başarıyla tamamlamıştır. Mert AKINET yüksek lisans eğitimine Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bilim Dalı’nda devam etmekte olup Havacılık alanında Havacılık Güvenliği, Emniyet Yönetim Sistemi (SMS) gibi SHGM onaylı sertifikalara sahiptir. AKINET ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Telefon: 444 84 58- 6147
e-posta: makinet@thk.edu.tr